KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 är ett frågebatteri med 9 frågor där du självskattar din egen upplevelse vid olika påståenden. Bakom detta test är ett forskarlag från Karolinska institutet i Stockholm.
 
Test är egentligen en felaktig benämning då det inte är ett test i termer av att det finns rätt eller fel.
 
Syftet är att göra dig som svarar på frågorna uppmärksam på ett riskbeteende för utmatningsrelaterade symtom. Desto högre poäng desto större risk att du kan drabbas av utmatningssymtom och vid 19 poäng eller mer så finns det en ökad risk. Resultatet av KEDS självskattning blir inte bättre än hur ärlig du är mot dig själv och avsikten är att du ska skatta din upplevelse här och nu. Därför ska du svara på frågorna utifrån ett 2 veckors tidsperspektiv.
 
Vill du testa dig själv så gör du det här.